gdańsk_nowy_czerwony.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
Szkoła
Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 

 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

 • wynik sprawdzianu gimnazjalnego,

 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Rugby;

 • Judo;

 • Badminton;

 • Tenis stołowy.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020 (I, IV, V, VI)

 • Do 31 maja 2019r. – składanie dokumentów zgłoszeniowych do szkoły;

 • maj 2019r. – dzień otwarty Szkoły oraz zebrania z rodzicami;

 • Czerwiec 2019r. – testy sprawnościowe ( dokładne terminy podane zostaną do 31 marca 2019r.);

 • Do 28 czerwca 2019 r. – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej;

 • Prowadzimy nabór ​ciągły całoroczny- w przypadku zainteresowania Naszą Szkołą po wyznaczonych terminach, możliwość przyjęcia uzależniona jest od oceny sprawności fizycznej i wyników w szkole, przez Trenera Koordynatora oraz Dyrekcję Szkoły;

 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik
procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 

 • Akceptowanie przez rodziców statutu szkoły;
   

 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia
  danej klasy szkoły podstawowej (z wyjątkiem naboru do
  klasy pierwszej);

 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na
  podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać, podpisane przez rodziców albo prawnych opiekunów, listem poleconym na adres ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk)

 • Karta Zgłoszenia do szkoły podstawowej, oświadczenie,
  zgoda wizerunek;

   

 • Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku
  przeciwwskazań do uprawiania sportu;  

 • Świadectwo ukończenia danej klasy szkoły;
  podstawowej (z wyjątkiem naboru do klasy pierwszej),

   

 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

 

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Trenuj!

#GortatTeam

 
 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 

 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

 • wynik sprawdzianu gimnazjalnego,

 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Badminton;

 • Tenis stołowy;

 • Piłka nożna.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020:

 •   Do 31 maja 2019r. – składanie dokumentów zgłoszeniowych do szkoły;

 • 25 kwietnia 2019r. – dzień otwarty Szkoły - Ze względu na trwającą akcję strajkową w ZSO nr 8 (na terenie, którego znajduje się SMS LO MG w Gdańsku) "Dzień otwarty szkoły" jest odwołany. O nowym terminie poinformujemy po "wyjaśnieniu się sytuacji PROTEST!u pracowników oświaty". Za wynikłą niedogodność PRZEPRASZAMY.

 • Testy sprawnościowe (koszykówka): 

I termin 19.05 

godzina 12 chłopcy

godzina 13:30 dziewczęta

 

II termin 15.06

godzina 12 chłopcy

godzina 13:30 dziewczęta

 

Miejsce: Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej al. Zwycięstwa 12 80-219 Gdańsk

 • Do 28 czerwca 2019 r. – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej;

 • Prowadzimy nabór ​ciągły całoroczny- w przypadku zainteresowania Naszą Szkołą po wyznaczonych terminach, możliwość przyjęcia uzależniona jest od oceny sprawności fizycznej i wyników w szkole, przez Trenera Koordynatora oraz Dyrekcję Szkoły;

 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik
procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do
szkoły należą m.in.:

 

 • Akceptowanie przez rodziców statutu szkoły;
   

 • Wynik sprawdzianu gimnazjalnego bądź sprawdzianu
  ośmioklasisty;

   

 • Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia
  gimnazjum lub szkoły podstawowej;

   

 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na
  podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać, podpisane przez rodziców albo prawnych opiekunów, listem poleconym na adres ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk)

 • Karta Zgłoszenia do szkoły podstawowej, oświadczenie,
  zgoda wizerunek;

   

 • Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku
  przeciwwskazań do uprawiania sportu;  

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły
  podstawowej;

   

 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

 

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: