ZMIEŃ MIASTO
KRAKÓW.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Muay Thai

 • wg zainteresowania

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2020/2021:

​​

 1. Rekrutacja trwa od 15 stycznia do 30 kwietnia 2020. Dokumenty można składać: 

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza w poniedziałki i środy w godz. 14:00-17:00 (od 10 lutego 2020).

 3. 29 maja 2020 roku o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 30 czerwca 2020 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 1 lipca 2020 roku zostaną przedstawione listy klas.

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 1 lipca 2020 roku – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Muay Thai

 • wg zainteresowania

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2020/2021:

​​

 1. Rekrutacja trwa od 15 stycznia do 30 kwietnia 2020. Dokumenty można składać: 

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza w poniedziałki i środy w godz. 14:00-17:00 (od 10 lutego 2020).

 3. 29 maja 2020 roku o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 30 czerwca 2020 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 1 lipca 2020 roku zostaną przedstawione listy klas.

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 1 lipca 2020 roku – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Trenuj!

#GortatTeam

 
 
 

Formularz 

kontaktowy

Skontaktuj się z nami - na pewno odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Szkoły.