ŁÓDŹ.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Rekrutacja do szkoły uwzględnia opinię trenera o osiągnięciach lub

predyspozycjach do uprawiania sportu.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • Piłka nożna chłopców;

 • Hokej;

 • Pływanie;

 • Judo;

 • Piłka wodna;

 • Łyżwiarstwo figurowe dziewcząt i chłopców;

 • Rugby;

 • Curling;

 • Kolarstwo;

 • Karate;

 • Unihokej;

 • Tenis.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020 (klasy I-VIII):

 • Od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku  – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Kadłubka 33 lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi) dokumentów o przyjęcie do szkoły:

 1. Karta zgłoszenia,

 2. Oświadczenie,

 3. Zgoda wizerunek.

 • W dniach 21-25 czerwca 2019 roku   – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Kadłubka 33 lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi):

 1. oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas pierwszych),

 2. orzeczenia lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

 3. 2 zdjęć legitymacyjnych.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Rekrutacja do szkoły uwzględnia opinię trenera o osiągnięciach lub

predyspozycjach do uprawiania sportu.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • Piłka nożna chłopców;

 • Hokej;

 • Pływanie;

 • Judo;

 • Piłka wodna;

 • Łyżwiarstwo figurowe dziewcząt i chłopców;

 • Rugby;

 • Curling;

 • Kolarstwo;

 • Karate;

 • Unihokej;

 • Tenis.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020:

 • Od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku  – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Kadłubka 33 lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi) dokumentów o przyjęcie do szkoły:

 1. Karta zgłoszenia,

 2. Oświadczenie,

 3. Zgoda wizerunek.

.

 • W dniach 21-25 czerwca 2019 roku   – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Kadłubka 33 lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi):

 1. oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum,

 2. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

 3. orzeczenia lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

 4. 2 zdjęć legitymacyjnych.

Szkoła Gortata nie prowadzi własnej bursy. Pomagamy uzyskać uczniom zakwaterowanie na terenie miasta Łodzi.

dokumenty rekrutacyjne

Szkoła przy ul. Minerskiej

Szkoła przy ul. Kadłubka

Zgoda  na wykorzystanie wizerunku i oświadczenie

Trenuj!

#GortatTeam

 
 
 

Statuty