ZMIEŃ MIASTO
ŁÓDŹ.png
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Rekrutacja do szkoły uwzględnia opinię trenera o osiągnięciach lub

predyspozycjach do uprawiania sportu.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców

 • Koszykówka na wózkach;

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • Piłka nożna chłopców;

 • Hokej;

 • Pływanie;

 • Judo;

 • Piłka wodna;

 • Łyżwiarstwo figurowe dziewcząt i chłopców;

 • Rugby;

 • Curling;

 • Kolarstwo;

 • Karate;

 • Unihokej;

 • Tenis.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2021/2022 (klasy I-VIII):

 • Od 1 stycznia do 19 czerwca 2021 roku  – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Rzgowska 17a lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi) dokumentów o przyjęcie do szkoły (w związku z epidemią kartę zgłoszenia prosimy przesyłać mailem Minerska - michal.feter@szkolagortata.pl                                                   Rzgowska - sekretariat@szkolagortata.pl):

 1. Karta zgłoszenia,

 2. Oświadczenie,

 3. Zgoda wizerunek.

 • resztę informacji dot. rekrutacji dodamy tak szybko jak to możliwe.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Rekrutacja do szkoły uwzględnia opinię trenera o osiągnięciach lub

predyspozycjach do uprawiania sportu.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców

 • Koszykówka na wózkach;

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • Piłka nożna chłopców;

 • Hokej;

 • Pływanie;

 • Judo;

 • Piłka wodna;

 • Łyżwiarstwo figurowe dziewcząt i chłopców;

 • Rugby;

 • Curling;

 • Kolarstwo;

 • Karate;

 • Unihokej;

 • Tenis.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2021/2022:

 • Od 1 stycznia do 19 czerwca 2021 roku  – składanie w sekretariacie szkoły (odpowiednio ul. Rzgowska 17a lub ul. Minerska 1/3 w Łodzi) dokumentów o przyjęcie do szkoły (w związku z epidemią kartę zgłoszenia prosimy przesyłać mailem Minerska - michal.feter@szkolagortata.pl                  Rzgowska - sekretariat@szkolagortata.pl):

 1. Karta zgłoszenia,

 2. Oświadczenie,

 3. Zgoda wizerunek.

.

 • resztę informacji dot. rekrutacji dodamy tak szybko jak to możliwe.

Szkoła Gortata nie prowadzi własnej bursy. Pomagamy uzyskać uczniom zakwaterowanie na terenie miasta Łodzi.

dokumenty rekrutacyjne

wypełnione materiały rekrutacyjne (nie muszą być pod pisane) wyślij na adres sekretariat@szkolagortata.pl [Rzgowska] lub michal.feter@szkolagortata.pl [Minerska])

Szkoła przy ul. Minerskiej

Szkoła przy ul. Rzgowskiej

Zgoda  na wykorzystanie wizerunku i oświadczenie

Statuty