ZMIEŃ MIASTO
POZNAŃ.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja dodatkowa do Liceum Ogólnokształcącego

Prowadzimy nabór do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Marcina Gortata w Poznaniu, a także nabór uzupełniający do klasy II i III. Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły uwzględnia się opinię trenera prowadzącego zajęcia sportowe, a także opinię klubu partnerskiego.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą:

- wynik egzaminu kończącego Szkołę Podstawowa,

- oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie VIII klasy Szkoły Podstawowej,

- pozytywna opinia trenera  Liceum Ogólnokształcącego Marcina Gortata w Poznaniu dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

- pozytywna opinia klubu partnerskiego

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

- akceptacja przez rodziców statutu i regulaminu szkoły

 


Dostępne dyscypliny sportowe, poziomy zaawansowania sportowego oraz kluby partnerskie:

 

Poziom sportowy kandydatów- początkujący:

Piłka wodna/pływanie/fitness - KS Waterpolo Poznań

Poziom sportowy kandydatów- zaawansowany:

Koszykówka żeńska - AZS Enea Poznań

Koszykówka męska - MKK Pyra

Piłka nożna żeńska- KU AZS UAM

Hokej na lodzie - PTH Poznań

Judo - Olimpia Poznań

Zapasy - KS Sobieski Poznań, Polski Związek Zapaśniczy

Szermierka - KS Warta Poznań

Lekkoatletyka - AZS OŚ Poznań, Dąb Suchy Las

Zapraszamy także osoby uprawiające inne dyscypliny sportu!

Terminy dot. naboru do Liceum Ogólnokształcącego Marcina Gortata w Poznaniu na rok szkolny 2021/22:

I etap rekrutacji

- od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku składanie w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych (możliwość przesłania skanu dokumentów pocztą elektroniczną)

- 30 kwietnia zakończenie I etapu rekrutacji

II etap rekrutacji - ewentualnie

- od 10 maja do 15 czerwca 2021 składanie w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych (możliwość przesłania skanu dokumentów pocztą elektroniczną)

- 15 czerwca 2021 zakończenie II etapu rekrutacji

 

Od 26 czerwca do 1 lipca 2021 roku składanie oryginału świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej, 2 zdjęć, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących trenowania sportu, opinii trenera i klubu.

Od 9 lipca do 14 lipca 2021 roku składanie oryginału zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Dnia 15 lipca 2021 roku ogłoszenie list osób przyjętych do szkoły.

 

 

Dokumenty do pobrania:

wypełnione materiały rekrutacyjne (nie muszą być podpisane) wyślij na adres sekretariatpoznan@szkolagortata.pl

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Prowadzimy nabór do klasy VII Szkoły Podstawowej Marcina Gortata w Poznaniu, a także nabór uzupełniający do klasy VIII. Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły uwzględnia się opinię trenera prowadzącego zajęcia sportowe, a także opinię klubu partnerskiego.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą:

- oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie VI i VII klasy Szkoły Podstawowej,

- pozytywna opinia trenera  Szkoły Podstawowej Marcina Gortata w Poznaniu dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

- pozytywna opinia klubu partnerskiego

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

- akceptacja przez rodziców statutu i regulaminu szkoły

 

 


Dostępne dyscypliny sportowe, poziomy zaawansowania sportowego oraz kluby partnerskie:

 

Poziom sportowy kandydatów- początkujący:

Grupa ogólnorozwojowa- pływanie, piłka wodna, lekkoatletyka, fitness, gry zespołowe

Poziom sportowy kandydatów- zaawansowany:

Siatkówka- KS Energetyk Poznań

Zapraszamy także osoby uprawiające inne dyscypliny sportu!

Terminy dot. naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata w Poznaniu na rok szkolny 2021/22:

I etap rekrutacji

- od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku składanie w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych (możliwość przesłania skanu dokumentów pocztą elektroniczną)

- 30 kwietnia zakończenie I etapu rekrutacji

II etap rekrutacji - ewentualnie

- od 10 maja do 15 czerwca 2021 składanie w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych (możliwość przesłania skan dokumentów pocztą elektroniczną)

- 15 czerwca 2021 zakończenie II etapu rekrutacji

 

Od 26 czerwca do 1 lipca 2021 roku składanie oryginału świadectw ukończenia VI lub VII klasy Szkoły Podstawowej, 2 zdjęć, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących trenowania sportu, opinii trenera i klubu.

 

Dnia 5 lipca 2021 roku ogłoszenie list osób przyjętych do szkoły.

 

Dokumenty do pobrania

wypełnione materiały rekrutacyjne (nie muszą być podpisane) wyślij na adres sekretariatpoznan@szkolagortata.pl