POZNAŃ.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Prowadzimy nabór VII klasy SP.
Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych
oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się
z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Piłka nożna chłopców- TPS Winogrady;

 • Pływanie/Piłka wodna dziewcząt i chłopców- KS Waterpolo Poznań;

 • Lekka atletyka dziewcząt i chłopców- AZS OŚ Poznań ;

 • Hokej na lodzie dziewcząt i chłopców- PTH Poznań;

 • Szermierka dziewcząt i chłopców- KS Warta Poznań;

 • Siatkówka dziewcząt i chłopców- KS Energetyk Poznań.

 

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020 klasy VII:

Od 1 lutego do 31 marca 2019 roku  – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie do szkoły (dostępne w zakładce do pobrania),

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku   – składanie w sekretariacie szkoły oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej.


Po 1 lipca  2019 roku – nabór ciągły


Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

zaakceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia danej klasy szkoły podstawowej,

pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do sportu,

brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

(lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów)

 

- Karta Zgłoszenia do szkoły podstawowej, oświadczenie, zgoda wizerunek;

- Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (potrzebne na dzień 1 września 2019r.);

- Świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej;

- 2 zdjęcia legitymacyjne.

Pobierz dokumenty:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Prowadzimy nabór do klasy I dla uczniów po Szkole Podstawowej, do klasy I dla uczniów po Gimnazjum, a także nabór uzupełniający do II i III klasy.
Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych
oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się
z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

- zaakceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

- wynik egzaminu kończącego Szkołę Podstawowa lub Gimnazjum,

- oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie,

- pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).


Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt - AZS Enea Poznań;

 • Koszykówka chłopców - MKK Pyra

 • Hokej na lodzie dziewcząt i chłopców - PTH Poznań;

 • Pływanie/Piłka wodna dziewcząt i chłopców -  KS Waterpolo Poznań;

 • Lekka atletyka dziewcząt i chłopców - AZS OŚ Poznąń;

 • Szermierka dziewcząt i chłopców - KS Warta Poznań;

 • Judo dziewcząt i chłopców - Olimpia Poznań.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2019/2020:

Od 1 lutego do 31 marca 2019 roku  – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie do szkoły (karta zgłoszenia, oświadczenie nabór, oświadczenie wizerunek)

Od 25 do 27 czerwca 2019 r. składanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

.

Po 1 lipca  2019 roku – nabór ciągły

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

zaakceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum, pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do sportu,

brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

 

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów)

 

Karta Zgłoszenia do LO;

Kwestionariusz osobowy ucznia;

Świadectwo ukończenia gimnazjum;

Zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla gimnazjum;

2 zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty do pobrania:

Trenuj!

#GortatTeam