ŁÓDŹ.png

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Rekrutacja do szkoły uwzględnia opinię trenera/nauczyciela WFu o osiągnięciach lub predyspozycjach do uprawiania sportu.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

​​​

Terminy naboru do Liceum Kształcącego Marcina Gortata na rok szkolny 2020/2021 (klasy I, II i III):

  • Od 15 maja  do 10 lipca 2020 roku  – składanie w dokumentów o przyjęcie do szkoły (w związku z epidemią kartę zgłoszenia prosimy przesyłać mailem - sekretariat@szkolagortata.pl):

  1. Karta zgłoszenia,

  2. Oświadczenie,

  3. Zgoda wizerunek.

  • resztę informacji dot. rekrutacji dodamy tak szybko jak to możliwe.

Szkoła Gortata nie prowadzi własnej bursy. Pomagamy uzyskać uczniom zakwaterowanie na terenie miasta Łodzi.

dokumenty rekrutacyjne

wypełnione materiały rekrutacyjne (nie muszą być pod pisane) wyślij na adres sekretariat@szkolagortata.pl 

Zgoda  na wykorzystanie wizerunku i oświadczenie

Statuty